Sớm thông qua Luật biểu tình để "trả món nợ với nhân dân"


Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị đưa việc cho ý kiến dự thảo Luật Biểu tình vào kỳ họp thứ 4 khoá XIV, thông qua vào kỳ họp 5 hoặc 6 - Ảnh chụp màn hình

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị đưa việc cho ý kiến dự thảo Luật Biểu tình vào kỳ họp thứ 4 khoá XIV, thông qua vào kỳ họp 5 hoặc 6 - Ảnh chụp màn hình

Trình bày tờ trình về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 vào sáng nay 26-7, ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội (QH), cho hay dự án Luật biểu tình đã được đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11 QH khóa XIII để kịp thời thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013.

Tuy nhiên, do đây là dự án Luật khó, lại chưa có thực tiễn, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, nên đã lùi thời gian trình dự án Luật này.

“Đến nay, Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4, nhưng qua quá trình chuẩn bị cho thấy nhiều vấn đề quan trọng trong dự án vẫn còn ý kiến khác nhau; hồ sơ của dự án chưa đầy đủ. Do đó, chưa đủ cơ sở để báo cáo QH đưa dự án này vào Chương trình” - ông Định cho biết.

Cho ý kiến tại hội trường, đại biểu TP HCM Trương Trọng Nghĩa cho hay ban hành luật này để triển khai Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân. Theo đó, luật phải có hành lang pháp lý để nhân dân thực hiện quyền hiến định của mình và nhà nước thực hiện quyền quản lý của mình.

Ông phân tích thêm quyền biểu tình gọi chính xác theo Công ước quốc tế là quyền tụ họp hoà bình. Nhiều nước dùng cụm từ này. “Biểu tình cần được hiểu theo nghĩa rộng theo đúng Hiến pháp 2013 và Công ước quốc tế, tức là tụ họp hoà bình, bao gồm tụ họp văn hoá, thể thao, du lịch, tang lễ, lễ hội, đáp ứng nhu cầu bày tỏ nguyện vọng chính kiến, tình cảm… Tính công khai và tính tập thể là 2 đặc trưng lớn của quyền này. Biểu tình theo nghĩa này không nhất thiết phải hội họp ngoài đường phố, công viên và không được phép xâm phạm quyền, lợi ích của người khác, của xã hội, của đất nước” - ông Nghĩa chỉ ra.

Vị đại biểu luật sư nhấn mạnh quyền hiến định theo quy định của hiến pháp thì nhân dân ta đã có quyền biểu tình. Theo hiến pháp thì nhà nước phải có nghĩa vụ tôn trọng, công nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền này.

“Do đó, phải làm luật tạo hành lang pháp lý cho nhân dân thực hiện quyền và nhà nước thực hiện trách nhiệm của mình. Không phải có luật biểu tình thì người dân mới thực hiện quyền này. Chưa có luật là nhà nước nợ nhân dân quyền này” - đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ông cũng nhắc lại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng nhấn mạnh hiện nay chúng ta còn hạn chế một số quyền con người, trong đó có quyền biểu tình bằng văn bản dưới luật như hiện nay là trái với hiến pháp.

Theo ông Nghĩa, việc đưa luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật khoá XIII là đúng đắn. Nhờ đó, đến nay, chúng ta đã nhận diện được nhiều vấn đề phức tạp và nhạy cảm.

“Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân là phức tạp. Theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền, quan hệ xã hội càng phức tạp càng phải giải quyết bằng luật. Chúng ta đã và đang quản lý bằng luật những quyền tự do ngôn luận, báo chí, đình công, bãi công, tôn giáo… Vậy không có lý do gì không thể và không sớm làm luật này” - ông nhấn mạnh.

Đại biểu Nghĩa đề nghị đưa việc cho ý kiến dự thảo Luật Biểu tình vào kỳ họp thứ 4, QH khoá này, thông qua vào kỳ họp 5 hoặc 6, tức là vào năm 2018. Bời theo ông Nghĩa, kinh nghiệm quốc tế có nhiều, kể cả kinh nghiệm xử lý biểu tình trái pháp luật, nhất là các quốc gia phát triển có nhiều kinh nghiệm, thành công nghệ. Với trình độ lập pháp của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam, của đội ngũ chuyên gia pháp lý của Việt Nam hiện nay, hoàn toàn có cơ sở, khả năng trả món nợ lập pháp này đối với nhân dân.

“Trong lúc chờ đợi, tôi đề nghị có sự phân biệt rõ kẻ lợi dụng biểu tình hay người biểu tình chống phá nhà nước gây mất an toàn an ninh cho quốc gia, xã hội với đa số người dân yêu nước thực hiện quyền hiến định của mình. Cần có chính sách minh bạch nhất quán bảo vệ công dân tốt trong việc quản lý biểu tình” – đại biểu Nghĩa lưu ý.

Ph.Nhung - V.Duẩn - Ng.Quyết