Không còn phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp

Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TP, đã thông tin chi tiết về nội dung TPP, trong đó đề cập những cơ hội và thách thức của Việt Nam, những tác động của hiệp định đến tổ chức CĐ khi Việt Nam ký kết, phê chuẩn và thực thi.

Các cán bộ Công đoàn các KCX-KCN TP HCM tham gia tập huấn Hiệp định TPP
Các cán bộ Công đoàn các KCX-KCN TP HCM tham gia tập huấn Hiệp định TPP

Các đại biểu cũng đã thảo luận nhóm về những thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam thực thi TPP. Nhiều ý kiến đánh giá những quy định về lao động trong TPP hướng đến việc xây dựng một môi trường cạnh tranh công bằng. Theo đó, người lao động có quyền tự do liên kết, thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động cưỡng bức, cấm sử dụng lao động trẻ em, không phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp. Nhận diện những thách thức của tổ chức CĐ, các đại biểu kiến nghị cần nghiên cứu sửa đổi điều lệ CĐ Việt Nam và pháp luật lao động cho phù hợp; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ, đặc biệt là công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ trong tình hình mới.

Tin-ảnh: H.Đào