Chủ động giải quyết bức xúc của người lao động

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết từ tháng 11-2010 đến nay đã thành lập mới 202 Công đoàn (CĐ) cơ sở với 21.257 đoàn viên, trong đó có 9 CĐ cơ sở tại các DN vốn đầu tư nước ngoài với 4.630 đoàn viên. Năm năm qua, các cấp ủy đã thành lập mới 20 tổ chức Đảng trong các DN khu vực ngoài nhà nước; kết nạp vào Đảng 526 quần chúng ưu tú, trong đó có 8 chủ DN. Năm 2016, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu sẽ phát triển thêm 8.000 đoàn viên; chú trọng xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh đúng thực chất; phấn đấu mỗi CĐ cơ sở kết nạp được 1 đảng viên mới.

Ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khảo sát chất lượng bữa ăn giữa ca của công nhân tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa
Ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khảo sát chất lượng bữa ăn giữa ca của công nhân tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa

Đánh giá cao những nỗ lực xây dựng và phát triển tổ chức của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cũng lưu ý các cấp CĐ tỉnh cần tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết bức xúc để ổn định quan hệ lao động; nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, chăm lo tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.

Tin-ảnh: K.Nam