300.000 công nhân được khám sức khỏe định kỳ

300.000 công nhân được khám sức khỏe định kỳ

Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh vì an toàn, vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động”, 2.432 Công đoàn cơ sở đã vận động 136.986 công nhân tham gia làm vệ sinh máy móc, nhà xưởng, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm cho người lao động trong việc chấp hành nội quy lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bảo đảm sức khỏe cho CN.

Bên cạnh đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc do LĐLĐ TP HCM phát động cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của CNVC-LĐ tại các đơn vị với hơn 2.900 sáng kiến, làm lợi gần 200 tỉ đồng.

K.Linh