Đua từ mộ Đại tướng đến quê Bác


Đại diện BTC đang dâng hương bàn thờ Bác Hồ tại làng Sen

Đại diện BTC đang dâng hương bàn thờ Bác Hồ tại làng Sen

Được đánh giá là chặng đua dài và khá nóng, các tay đua gần như rất ít tổ chức tấn công trên suốt đường đua mà chủ động để tay đua đang khoác áo BICT-Lào Jan Willem Groeneveld 2 lần về nhất ở các giải thưởng dọc đường (sprint).


Jos Koop (BICT-Lào) lấy luôn 2 áo vàng - xanh

Jos Koop (BICT-Lào) lấy luôn 2 áo vàng - xanh

Đoàn đua tiến về quê Bác
Đoàn đua tiến về quê Bác

Ở đích đến, do Lê Nguyệt Minh bị chọp bẻ trong cú nước rút cuối cùng, Nguyễn Thành Tâm lơi 1 vòng bánh xe và để tay đua đang giữ áo xanh Jos Koop (BICT-Lào) từ cánh phải lấn tới và về nhất. Chiến thắng này giúp Jos Koop lấy luôn chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh.


Jos Koop (BICT-Lào) lấy luôn 2 áo vàng - xanh

Jos Koop (BICT-Lào) lấy luôn 2 áo vàng - xanh

Hôm nay cuộc đua sẽ tiếp diễn với chặng đua vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh – TP Vinh dài 58 km.

Quang Liêm