Tăng cường an ninh các giao dịch ngân hàng dịp Lễ 2-9

Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tín dụng chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho tổ chức và cá nhân.

Làm tốt dịch vụ ATM, tăng cường giám sát tồn quỹ máy ATM để bổ sung kịp thời, bố trí cán bộ trực và chủ động xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt chú ý tại các tỉnh, TP lớn, khu công nghiệp, khu đông dân cư, đảm bảo thuận tiện giao dịch cho khách hàng trong thời gian cao điểm.


NHNN yêu cầu các NH thương mại tiếp quỹ máy ATM kịp thời trong dịp lễ

NHNN yêu cầu các NH thương mại tiếp quỹ máy ATM kịp thời trong dịp lễ

Các NH thương mại cần duy trì dịch vụ thu, đổi ngoại tệ phục vụ cho nhu cầu của du khách nước ngoài và bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn hoạt động NH, thường xuyên theo dõi sát diễn biến thu, chi tiền mặt toàn hệ thống để kịp thời xử lý, đáp ứng nhu cầu chi tiền mặt trong thời gian nghỉ lễ.

Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài nhằm đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và thị trường vàng; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng.

Đối với các đơn vị tại trụ sở chính NHNN, cơ quan này yêu cầu thường xuyên đề cao cảnh giác, phối hợp với các cơ quan an ninh tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm trong hoạt động thanh toán.

Dịp lễ 2-9 năm nay kéo dài 3 ngày do trùng vào ngày cuối tuần nên nhu cầu rút tiền tại máy ATM của người dân được dự báo sẽ tăng mạnh.

Tin-ảnh: T.Phương