Lâm Đồng: Doanh nghiệp nợ BHXH 68 tỉ đồng

Trong đó, 264 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động nợ hơn 36 tỉ đồng; 147 DN ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, không giao dịch... nợ hơn 6,5 tỉ đồng. Nhiều DN đang nợ BHXH số tiền lớn như: Công ty Kimono Japan với hơn 4 tỉ đồng, Công ty TNHH Tâm Châu - Bảo Lộc gần 4,5 tỉ đồng, Chi nhánh Công ty Xe khách Phương Trang hơn 2,5 tỉ đồng. Nguyên nhân nợ đọng kéo dài là do nhiều DN làm ăn thua lỗ, không có khả năng đóng BHXH. Cá biệt, nhiều DN thu tiền của người lao động nhưng cố tình không trích nộp, thậm chí dùng vào mục đích kinh doanh.

Công nhân Công ty Kimono Japan khiếu nại đòi quyền lợi BHXH
Công nhân Công ty Kimono Japan khiếu nại đòi quyền lợi BHXH

Lãnh đạo BHXH tỉnh Lâm Đồng cho biết để bảo đảm quyền thụ hưởng của người lao động, sắp tới, cơ quan này sẽ tăng cường phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm DN có số nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp lớn và kéo dài.

Tin-ảnh: Đ.Thi