Đã truy trả cho người lao động

Đã truy trả cho người lao động

Bà Trần Huyền Mỹ, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Chúng tôi thừa nhận có thiếu sót trong việc không đóng BHXH cho những nhân viên ký hợp đồng thời hạn 3 tháng. Mới đây, công ty đã tính toán, truy trả đầy đủ cho họ.