Nâng cao nhận thức về giới cho CNVC-LĐ

Đến tham dự, CNVC-LĐ đã được chuyên gia hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm nắm bắt cảm xúc của con cái theo từng độ tuổi; phương pháp phát hiện, tiếp cận và giúp trẻ vượt qua những cảm xúc tiêu cực và thất bại; giúp con nhanh chóng thích ứng khi thay đổi môi trường...


Chuyên gia chia sẻ với CNVC-LĐ về việc giúp con hoàn thiện kỹ năng xã hội

Chuyên gia chia sẻ với CNVC-LĐ về việc giúp con hoàn thiện kỹ năng xã hội

Trước đó, gần 100 CNVC-LĐ đã tham dự buổi báo cáo chuyên đề “Bình đẳng giới trong các lĩnh vực xã hội và gia đình” do LĐLĐ quận 10, TP HCM tổ chức. CNVC-LĐ đã được báo cáo những nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới; trao đổi kinh nghiệm hóa giải mâu thuẫn, tránh xảy ra bạo lực gia đình, sự chia sẻ công việc nhà để gìn giữ hạnh phúc.

Tin-ảnh: T.Nga