Giám sát lương, thưởng

Bên cạnh đó, các cấp CĐ tập trung triển khai kế hoạch tổ chức đại hội CĐ các cấp; tăng cường giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng và trả lương, thưởng Tết cho người lao động.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, tặng hoa cho 3 cán bộ đảm trách cương vị mới
Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, tặng hoa cho 3 cán bộ đảm trách cương vị mới

Hội nghị cũng bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu ông Ngô Anh Duyệt, Chủ tịch LĐLĐ TP Nha Trang, vào Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018.

Tin-ảnh: K.Nam