Xem xét thành lập trung tâm trái phiếu doanh nghiệp

Là một bộ phận của thị trường trái phiếu DN thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, trung tâm sẽ là nơi tập trung dữ liệu, thông tin về thị trường trái phiếu DN phục vụ cho các nhà đầu tư thay vì tản mát như hiện nay.

Theo các chuyên gia, đây là một trong những yếu tố liên quan đến việc cải thiện tính minh bạch cho thị trường. Vì thế, trung tâm này phải thỏa mãn 3 yếu tố quan trọng: trách nhiệm của trung tâm là gì; cơ chế báo cáo, cập nhật thông tin; cách thức chia sẻ thông tin giữa các bên tham gia thị trường…

P.Anh