Thu tiền đi Đài Loan quá quy định

Thu tiền đi Đài Loan quá quy định

Trung tâm Lao động ngoài nước trả lời: Theo quy định, chi phí tối đa mà người lao động đi làm việc trong nhà máy tại Đài Loan phải nộp cho doanh nghiệp dịch vụ khoảng 4.000 USD và 1.000 USD tiền ký quỹ (nếu có) đối với hợp đồng 36 tháng. Với những hợp đồng dưới 36 tháng thì chi phí được tính theo tỉ lệ thời gian hợp đồng. Do đó, mức phí mà doanh nghiệp XKLĐ nêu ra với bạn là cao hơn quy định.