Chiêu sinh lớp nghệ thuật nói trước công chúng

Chiêu sinh lớp nghệ thuật nói trước công chúng

Lớp do ông Trần Trung Quang, nguyên giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP, đảm trách giảng dạy. Khóa học giúp học viên biết cách diễn đạt những ý tưởng một cách logic, cách chuẩn bị một bài nói chuyện trước công chúng thật hiệu quả, chuẩn bị về trang phục, giọng nói, phong cách... trước khi xuất hiện trước công chúng. Kinh phí học tập 400.000 đồng/người.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp học, liên hệ đăng ký trước ngày 11-11 qua số điện thoại: (08) 3556 6246 - Fax: 3556 1914, email: tcdhcm@gmail.com, website http://www.tcdhcm.edu.vn.

N.Hà