Cung cấp hồ sơ nhận con nuôi

Cung cấp hồ sơ nhận con nuôi

Ông Lê Nhựt Thành, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng về trường hợp xảy ra tại công ty. Được biết, theo quy định, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang nuôi con nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình dưới 12 tháng tuổi. Phòng nhân sự đã yêu cầu NLĐ cung cấp hồ sơ nhận nuôi con để có cơ sở hủy quyết định kỷ luật và bảo lưu thời hiệu xử lý kỷ luật.