Thực hiện 2.500 đề tài sáng kiến

Thực hiện 2.500 đề tài sáng kiến

Trong năm học qua, cán bộ, giáo viên, CNVC-LĐ khối đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Chỉ tính riêng lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã có đến 1.106 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp nhà nước cho đến cấp bộ, cơ sở, trong đó nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao và đem lại lợi ích cho xã hội. Riêng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo có 1.442 công trình, sáng kiến được công nhận, làm lợi 24 tỉ đồng.

Dịp này, 30 cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoạt động Công đoàn vững mạnh được nhận cờ thi đua, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP.

N.Hà