Doanh nghiệp vẫn kêu bị phiền hà về thuế, hải quan

Còn theo khảo sát của VCCI, có trên 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua. Theo tính toán của các tổ chức quốc tế, việc giảm số giờ nộp thuế giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội hơn 7.000 tỉ đồng/năm.


Dù đã được cải thiện nhưng doanh nghiệp vẫn than phiền về thủ tục thuế Ảnh: Tấn Thạnh

Dù đã được cải thiện nhưng doanh nghiệp vẫn than phiền về thủ tục thuế Ảnh: Tấn Thạnh

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phản ánh vẫn gặp phiền hà trong thủ tục thuế và hải quan. Cụ thể là chậm quyết toán thuế khi tiến hành giải thể doanh nghiệp; thời gian từ khi ban hành chính sách tới lúc có hiệu lực thi hành thường ngắn dẫn tới doanh nghiệp ít có sự chuẩn bị kỹ càng; việc tập huấn về thi hành chính sách pháp luật thuế còn hạn chế khiến doanh nghiệp không kịp cập nhật và không đủ thời gian điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Vẫn còn tình trạng thông báo thuế sai, rủi ro cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. Ở vài nơi, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ngành thuế vẫn khiến doanh nghiệp e ngại.

Đối với thủ tục hải quan, việc kiểm tra sau thông quan còn kéo dài, chồng chéo khiến doanh nghiệp tốn thêm thời gian và chi phí. Việc hiện đại hóa thủ tục hải quan còn gặp trở ngại do sự thiếu đồng bộ giữa chữ ký số và yêu cầu thực tế khi hoàn chỉnh hồ sơ hải quan.

Tô Hà