Không được tạo áp lực kiểm tra học sinh tiểu học

Theo đó, việc kiểm tra học kỳ I do trưởng phòng GD-ĐT các quận - huyện chỉ đạo các trường tiểu học sắp xếp lịch cho phù hợp với kế hoạch năm học.

Đề kiểm tra giao cho hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện, phân công soạn và duyệt đề với các yêu cầu: thực hiện theo Thông tư 30 và 22 của Bộ GD-ĐT về đánh giá học sinh tiểu học, hiệu trưởng giao các tổ chuyên môn ra đề kiểm tra định kỳ. Sở khuyến khích các trường ra đề theo phương án: giáo viên chủ nhiệm soạn đề, gửi về cho tổ chuyên môn. Sau đó, tổ chuyên môn chọn lọc và gửi về cho ban giám hiệu.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho rằng kiểm tra cuối kỳ là việc làm bình thường, không được tạo áp lực Ảnh: Tấn Thạnh
Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho rằng kiểm tra cuối kỳ là việc làm bình thường, không được tạo áp lực Ảnh: Tấn Thạnh

Sở cũng lưu ý bài kiểm tra cuối kỳ được giáo viên nhận xét, sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế; cho điểm cuối cùng theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân. Kiểm tra cuối kỳ là việc làm bình thường nhằm nắm bắt tình hình học sinh. Do đó, giáo viên không được tạo áp lực cho học sinh và phụ huynh trước kỳ kiểm tra.

Đ.Trinh