Sao không trả trợ cấp mất việc?

Ông Võ Thành Đủ, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Công ty không đóng BHXH, BHYT, BHTN cho anh Hiển vì anh đã được đóng các khoản bảo hiểm này ở một công ty khác. Do vậy, trong thời gian làm việc, công ty trả tất cả khoản bảo hiểm vào lương cho anh theo quy định (có thể hiện trên HĐLĐ). Riêng về trợ cấp mất việc thì chúng tôi có sơ suất, không tính cho anh. Sau khi nhận được phản ánh, công ty đã chuyển trả cho anh theo quy định, tổng cộng 3 tháng tiền lương.