Báo cáo lương, thưởng Tết trước ngày 30-12

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương khẩn trương đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức Công đoàn cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ NLĐ các khoản trợ cấp, phụ cấp, phương án thưởng Tết và thông báo công khai cho NLĐ biết.

Song song đó, cơ quan quản lý lao động phải tiến hành khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết cho NLĐ ở các doanh nghiệp trên địa bàn trong dịp Tết. Tất cả nội dung này phải được tổng hợp, báo cáo về Bộ LĐ-TB-XH trước ngày 30-12.

M.Đức