Doanh nghiệp phải báo cáo tình hình làm thêm giờ

Theo đó, doanh nghiệp (DN) hoạt động trong KCX-KCN phải thực hiện các thủ tục hành chính về lao động trực tiếp tại Hepza, cụ thể các nội dung như: Thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động (NLĐ); báo cáo về việc cho thuê lại lao động; báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hằng năm của DN. Bên cạnh đó, các DN phải gửi thỏa ước lao động tập thể, đăng ký nội quy lao động và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà NLĐ Việt Nam chưa đáp ứng được; gửi hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của DN.

Các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình làm thêm giờ trực tiếp cho Hepza
Các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình làm thêm giờ trực tiếp cho Hepza

Ngoài ra, các DN còn phải có trách nhiệm báo cáo khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động, đặc biệt là thông báo về việc làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Tin-ảnh: Đ.Viên