213 công nhân dự thi Bàn tay vàng ngành cao su

Hội thi quy tụ 39 đoàn tham gia, trong đó 32 đoàn đăng ký thi đồng đội với 213 thí sinh. Đây là những thợ đạt thành tích cao tại hội thi thợ giỏi cấp cơ sở, đại diện cho gần 70.000 công nhân khai thác trong toàn ngành cao su. Các thí sinh sẽ thực hiện 3 phần thi: lý thuyết, dụng cụ, thực hành cạo 100 cây cao su trong vòng 20 phút.


Thí sinh thi thực hành cạo mủ cao su

Thí sinh thi thực hành cạo mủ cao su

Hội thi kéo dài đến ngày 8-12. Các thí sinh đạt từ 95,5 điểm trở lên được tặng danh hiệu “Kiện tướng”, đạt 100 điểm được tặng danh hiệu “Bàn tay vàng”. Những thí sinh đạt các danh hiệu này sẽ được xét nâng lương trước hạn. Tổng giá trị tiền thưởng cho hội thi là 876 triệu đồng.

Tin-ảnh: T.Nga