Thiết bị chống mã độc nằm vùng

Bộ thiết bị bao gồm: Firewall thế hệ mới BIF, thiết bị phát hiện và cảnh báo tấn công BNI và thiết bị kiểm soát chính sách an ninh thông tin BTN. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng Bkav, cho biết BNI là thiết bị phòng vệ vòng ngoài, giúp phát hiện và cảnh báo tấn công. Bên cạnh việc giám sát tính sẵn sàng của các dịch vụ quan trọng trong hệ thống, BNI có khả năng phát hiện sớm kiểu tấn công nằm vùng để cảnh báo quản trị hệ thống cách ly, xử lý các máy tính đã bị xâm nhập, ngăn chặn hacker thọc sâu vào hệ thống.

B.Trân