Thanh toán quyền lợi tai nạn lao động theo quy định

Ông Lê Thanh Tuấn, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Thời gian anh Hùng bị tai nạn theo biên bản là 18 giờ 30 phút, trong khi giờ tan ca là 17 giờ. Trước đây, khoảng cách từ công ty về nhà anh Hùng là 8 km, thời gian di chuyển chỉ mất tối đa 45 phút (kể cả trường hợp bị kẹt xe). Do đó, công ty cho rằng có sự bất hợp lý trong thời gian đi về của anh Hùng nên không giải quyết chế độ.

Tuy nhiên, sau khi xác minh lại, chúng tôi mới biết anh Hùng đã dời chỗ trọ ra ngoại thành nên thời gian bị tai nạn như vậy là phù hợp. Chúng tôi đã tiến hành làm thủ tục hưởng chế độ tai nạn cho anh và thanh toán các khoản quyền lợi đúng quy định.