Ninh Thuận cung cấp hàng ngàn cây nho cảnh dịp Tết


Một chủ vườn ở Ninh Thuận chăm sóc nho cảnh bán Tết

Một chủ vườn ở Ninh Thuận chăm sóc nho cảnh bán Tết

Để có một cây nho cảnh, chủ vườn phải chọn mua những gốc nho già (tuổi đời ít nhất 5 năm), sau đó cắt còn khoảng 60-80 cm rồi ươm tạo cho ra cành mới. Khi cây ra 3-4 cành (mỗi cành dài 50-60 cm) sẽ được kích thích cho ra hoa, quả. Sau khi chơi Tết, cây nho cảnh có thể trồng xuống đất để leo giàn.

Tin-ảnh: L.Trường