Gần 68 tỉ đồng tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số

Với tổng kinh phí dự kiến là 67,86 tỉ đồng, đề án đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 20% người DTTS (khoảng 11.700 người) và tư vấn, giới thiệu việc làm cho 80% người DTTS.

Gần 68 tỉ đồng tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số

Theo đó, người DTTS có hộ khẩu thường trú tại TP HCM, trong độ tuổi lao động, chưa qua đào tạo nghề, có nhu cầu học nghề sẽ được dạy nghề ngắn hạn tập trung (dưới 3 tháng) tại các cơ sở dạy nghề hoặc dạy nghề kèm cặp trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo với mức hỗ trợ không quá 3 triệu đồng/người/khóa học. Trong thời gian học nghề, người DTTS sẽ được hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại… Sau khóa học, người DTTS được giới thiệu việc làm, được vay vốn ưu đãi để tạo việc làm.

M.Chi