Chăm lo mọi mặt cho người lao động

Theo đó, song song với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các cấp Công đoàn (CĐ) cần động viên CNVC-LĐ thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động (NLĐ) theo quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, CNVC-LĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc nhằm góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bán đấu giá vật phẩm gây quỹ ủng hộ công nhân khó khăn tại phiên chợ “Nghĩa tình công nhân cấp nước” ở TP HCM
Bán đấu giá vật phẩm gây quỹ ủng hộ công nhân khó khăn tại phiên chợ “Nghĩa tình công nhân cấp nước” ở TP HCM

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu các cấp CĐ chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: tiền lương, tiền thưởng, thực hiện mức lương tối thiểu vùng và các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đề xuất cải thiện chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ… Bên cạnh đó, CĐ cơ sở cần chủ động thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng chế độ chăm lo, đãi ngộ NLĐ; triển khai các hoạt động thiết thực phục vụ lợi ích tinh thần cho đoàn viên, CNVC-LĐ.

Tin-ảnh: Đ.Viên