Hai tháp Chăm ở Ninh Thuận là di tích quốc gia đặc biệt

Cụm tháp Pô Klong Garai vừa được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt
Cụm tháp Pô Klong Garai vừa được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt

Cụm tháp Hòa Lai được xây dựng vào thế kỷ thứ IX, gồm 3 tháp nhưng một tháp đã bị sập trong chiến tranh. Cụm tháp Pô Klong Garai cũng có 3 tháp, được xây dựng vào cuối thế kỷ XIII - đầu thế kỷ XIV. Riêng cụm tháp Pô Klong Garai là nơi diễn ra nghi lễ chính trong lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bà La Môn ở Ninh Thuận được tổ chức vào khoảng đầu tháng 10 hằng năm.

Tin- ảnh: L.Trường