Tập trung chăm lo cho người lao động

Trong năm 2016, các cấp CĐ quận 4 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ quyền lợi cũng như chăm lo đời sống cho CNVC-LĐ, như tặng quà cho công nhân khó khăn, vận động doanh nghiệp tổ chức chăm lo cho 407 người lao động (NLĐ) với tổng kinh phí là 203 triệu đồng, vận động 19 doanh nghiệp thực hiện nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn quận 4, TP HCM Ảnh: BẠCH ĐẰNG
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn quận 4, TP HCM Ảnh: BẠCH ĐẰNG

Đặc biệt, trong năm 2016, trên địa bàn quận có 13 CĐ cơ sở chủ động đề xuất với người sử dụng lao động thực hiện chế độ thi tay nghề định kỳ cho 1.129 lao động. Qua hội thi, đã có hơn 850 công nhân, lao động được nâng bậc, nâng lương, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong việc bảo đảm quyền lợi của NLĐ. Tại lễ tổng kết, LĐLĐ TP HCM đã trao tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị và bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác.

* CĐ ngành Dệt may Việt Nam vừa tổng kết hoạt động CĐ và phong trào CNVC-LĐ năm 2016. Trong năm 2017, CĐ tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách; chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ gắn với thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tập trung chăm lo cho người lao động

CĐ Dệt may Việt Nam hiện quản lý 122 CĐ cơ sở với 123.038 đoàn viên. Năm 2016, dưới sự giám sát của CĐ, 100% đơn vị thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng đúng theo quy định, thưởng Tết cho NLĐ bình quân 1 tháng lương, 88 đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành. Trong năm, CĐ cũng vận động doanh nghiệp chăm lo cho gần 14.000 NLĐ về nhà ở, chi phí gửi trẻ, hỗ trợ đoàn viên NLĐ khó khăn với số tiền hơn 7 tỉ đồng. Thu nhập bình quân năm 2016 của NLĐ trong ngành đạt hơn 6,5 triệu đồng/người/tháng.

B.Đằng - H.Đào