Ông Nguyễn Tiến Đông làm Chủ tịch VAMC


Ông Nguyễn Quốc Hùng (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng, NHNN

Ông Nguyễn Quốc Hùng (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng, NHNN

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế kể từ ngày 1-1-2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Quốc Hùng là 5 năm kể từ ngày được điều động và bổ nhiệm.

Cùng ngày, NHNN cũng công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC cho ông Nguyễn Tiến Đông - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Tiến Đông là 5 năm kể từ ngày được điều động và bổ nhiệm.

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, VAMC được thành lập là quyết tâm to lớn của hệ thống chính trị, Chính phủ và NHNN trong vấn đề xử lý nhanh nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Dù còn nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, thị trường nhưng VAMC đã phát huy được vai trò là công cụ đặc biệt trong việc xử lý nợ xấu, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế.

Trong thời gian tới, NHNN giao VAMC tập trung triển khai một số công việc như tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn thiện phương án nâng cao năng lực xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Xây dựng định hướng hoạt động của công ty trong trung hạn nhằm xử lý dứt điểm và hiệu quả các khoản nợ xấu đã mua từ các tổ chức tín dụng theo lộ trình tổng thể, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng từ nay đến năm 2020.

VAMC cần hoàn thành việc rà soát, đánh giá, phân tích thực trạng các khoản nợ đã mua bằng trái phiếu đặc biệt từ đó lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp, nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu.

Theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, từ năm 2013 đến nay số nợ xấu hệ thống NH đã xử lý được hơn 500.000 tỉ đồng, trong đó bán nợ cho VAMC chiếm 41,6%. Tuy nhiên, số nợ đã bán cho VAMC, đơn vị này chỉ mới xử lý được khoảng 38.000 tỉ đồng tương đương 15% tổng số nợ xấu đã mua.

Thái Phương