Hơn 8,3 tỉ đồng chăm lo cho người lao động

Mức thu nhập bình quân của người lao động tại các công ty cổ phần là 8,2 triệu đồng/người/tháng; ở các công ty TNHH một thành viên là 9 triệu đồng/người/tháng; số CNVC-LĐ được mua bảo hiểm tai nạn (với mức 10-50 triệu đồng) là 8.455 người.

Công đoàn cơ sở đăng ký thi đua năm 2017
Công đoàn cơ sở đăng ký thi đua năm 2017

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như tặng quà Tết, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà cửa, chăm lo cho con CNVC-LĐ vào các dịp lễ, Tết thiếu nhi… với số tiền hơn 8,3 tỉ đồng. Dịp này, 13/13 CĐ cơ sở đã đăng ký thi đua đạt danh hiệu CĐ cơ sở vững mạnh năm 2017.

Tin-ảnh: T.Nga