Nên giao một bộ quản lý phân bón

Hiện mặt hàng phân bón do Bộ Công Thương quản lý nhóm vô cơ (chiếm 90%),

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhóm hữu cơ và phân bón khác, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về quy chuẩn, tiêu chuẩn cùng các phòng thử nghiệm khiến chồng chéo, lỏng lẻo.


Quy định về quản lý việc sản xuất, kinh doanh phân bón đang chồng chéo, lỏng lẻo

Quy định về quản lý việc sản xuất, kinh doanh phân bón đang chồng chéo, lỏng lẻo

Theo nhận định của Thiếu tướng Phan Anh Minh, sản xuất và kinh doanh mặt hàng phân bón dù có đăng ký hay không đều có thể phát sinh vi phạm về môi trường (bụi, tiếng ồn, chất thải nguy hại), an toàn hóa chất do nguyên liệu có thể là tiền chất nổ…

Qua tổng kiểm tra mặt hàng phân bón, Ban Chỉ đạo 389 TP HCM ghi nhận nhiều vướng mắc trong kiểm nghiệm. Trong đó, mặt hàng phân bón hữu cơ cho phép kiểm nghiệm lần 3 (mỗi lần mất 30 ngày), trong khi thời gian tạm giữ tối đa không quá 60 ngày nên dễ phát sinh pháp lý phức tạp. Nhiều cơ sở sản xuất phân bón thủ công nên chất lượng không đồng nhất, dẫn đến kết quả xét nghiệm khác nhau (ngoài lý do sai số) gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm.

24 quận, huyện đã kiểm tra 56 cơ sở sản xuất phân bón thì có tới 20 cơ sở chưa có giấy phép sản xuất.

Tin-ảnh: Ng.Ánh