1.821 người trúng tuyển kiểm tra tay nghề chương trình EPS

Theo đó, trong cuộc thi tổ chức từ ngày 22 đến 26-12-2016, có 2.469 thí sinh dự thi và 1.821 người trúng tuyển. Danh sách trúng tuyển được đăng tải trên trang web của trung tâm tại địa chỉ colab.gov.vn.

Người lao động trúng tuyển phải làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài). Hồ sơ được gửi về sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực để nơi đây tổng hợp, nộp về Trung tâm Lao động ngoài nước trước ngày 21-1.

T.Thảo