Đưa sáng kiến vào sản xuất

Năm qua, ưu tiên hàng đầu của CĐ SAMCO là tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN) nhà nước trong quá trình tái cơ cấu DN. Ở các DN cổ phần hóa, CĐ cơ sở tổ chức tư vấn cho người lao động (NLĐ) về quyền và nghĩa vụ khi chuyển đổi mô hình DN sang công ty cổ phần; chính sách chế độ cho NLĐ khi DN ngưng hoạt động hoặc tái cơ cấu, sắp xếp lại; chế độ hưu trí…

Ông Trần Đoàn Trung (bìa trái), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn SAMCO
Ông Trần Đoàn Trung (bìa trái), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn SAMCO

Song song với giám sát thực hiện chính sách, CĐ SAMCO còn vận động CNVC-LĐ các đơn vị trực thuộc hưởng ứng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với 365 sáng kiến và giải pháp mới được công nhận và đưa vào áp dụng, mang lại hiệu quả cao cho DN. Hưởng ứng Tháng hành động để NLĐ có “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”, các CĐ cơ sở đã vận động DN nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho NLĐ với từ mức 20.000 đồng đến 40.000 đồng/suất.

Tin-ảnh: K.Linh