Công ty đã vi phạm luật

Công ty đã vi phạm luật

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định, nếu tuyển lao động làm việc mùa vụ thì không phải thử việc; trường hợp áp dụng thử việc tức là tuyển dụng để làm những công việc có tính chất thường xuyên, lâu dài. Bộ Luật lao động quy định không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên. Nay công ty tiếp tục yêu cầu NLĐ ký lần 2 HĐLĐ mùa vụ 3 tháng là vi phạm luật.