Sôi nổi tiếng hát ngành Y Khánh Hòa


Nhiều tiết mục được đánh giá cao tại hội diễn ngành Y Khánh Hòa

Nhiều tiết mục được đánh giá cao tại hội diễn ngành Y Khánh Hòa

Sôi nổi tiếng hát ngành Y Khánh Hòa

Ngoài việc đánh giá kết quả của phong trào văn hóa văn nghệ trong thời gian qua của các cơ quan, đơn vị, hội diễn văn nghệ còn là dịp để giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm thắt chắt tình đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thông qua hội diễn ban tổ chức phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những hạt nhân tiêu biểu làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ của ngành Y tế Khánh Hòa.


Nhiều khán giả say sưa với các tiết mục văn nghệ tại hội diễn

Nhiều khán giả say sưa với các tiết mục văn nghệ tại hội diễn

Hội diễn có 89 tiết mục gồm các thể loại như đơn ca nam, đơn ca nữ, kịch tiểu phẩm hài, múa hát tập thể…do hơn 250 cán bộ, viên chức lao động đến từ 38 cơ quan đơn vị y tế, trường cao đẳng y tế, công ty dược trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Các đơn vị nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức hội diễn

Các đơn vị nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức hội diễn

Thái Tĩnh