Báo trước từ ngày nộp đơn

Báo trước từ ngày nộp đơn

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Không biết chị Linh đã trao đổi với ai ở bộ phận nhân sự dẫn đến được cung cấp thông tin thiếu chính xác như trên. Chúng tôi luôn tuân thủ quy định khi ký kết cũng như chấm dứt HĐLĐ. Cụ thể, đối với người ký HĐLĐ không xác định thời hạn khi muốn nghỉ việc phải báo trước 45 ngày kể từ ngày nộp đơn. Trường hợp chị Linh nộp đơn xin nghỉ vào thời điểm này thì thời gian nghỉ thai sản còn lại vẫn được tính vào thời gian báo trước.