Tổng LĐLĐ Việt Nam có thêm phó chủ tịch

Hội nghị cũng đã tập trung góp ý cho dự thảo lần thứ nhất báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình Đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XII; dự thảo đề cương báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đề nghị từ thực tiễn hoạt động CĐ, các đại biểu cần tập trung cho ý kiến, thảo luận về quan điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ; về các vấn đề cốt lõi cần sửa đổi, bổ sung như mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ; việc mở rộng đối tượng tập hợp của CĐ Việt Nam; bổ sung quyền và nhiệm vụ của đoàn viên CĐ; bổ sung quy định về công tác đoàn viên, nhiệm kỳ đại hội CĐ các cấp; về nội dung bầu cử BCH, các chức danh trong BCH và về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên CĐ.

Ông Trần Văn Thuật (trái) nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường
Ông Trần Văn Thuật (trái) nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường
Tin-ảnh: V.Duẩn