Tạp chí Cao su Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Tạp chí Cao su Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Từ số báo đầu tiên ra đời năm 1982 đến nay, Tạp chí Cao su Việt Nam đã phát hành 2 kỳ mỗi tháng với số lượng 25.000 bản/kỳ, phục vụ đối tượng công nhân lao động trong ngành cao su ở tận vùng sâu, vùng biên giới...

Từ tháng 6-2012, Tạp chí Cao su Việt Nam mở thêm trang tin Công đoàn, Tuổi trẻ ngành cao su. Năm 2014, tạp chí ra mắt trang tin điện tử và năm 2016 xây dựng thêm bản tin truyền hình góp phần làm đa dạng hình thức chuyển tải thông tin đến người lao động trong ngành. Từ năm 2012 đến nay, doanh thu bình quân của tạp chí đạt 27 tỉ đồng/năm, thu nhập bình quân của cán bộ - công nhân viên, phóng viên đạt hơn 8 triệu đồng/tháng. Dịp này, Tạp chí Cao su Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng, đánh dấu quá trình phát triển của một tờ báo chuyên ngành.

T.Nga