Đột ngột cho nghỉ việc

Ông Lê Tấn Hưng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do cuối năm 2016, công ty nhập về một dây chuyền sản xuất mới thay thế dây chuyền cũ đã lạc hậu. Một số lao động được đưa đi đào tạo để vận hành dây chuyền mới, số còn lại, trong đó có chị Thu Tâm, do không bố trí được chỗ làm mới nên công ty phải cho nghỉ việc. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi biết đã thực hiện chưa đúng quy trình khi cho NLĐ nghỉ việc. Mới đây, giám đốc đã thu hồi quyết định, truy trả quyền lợi cho chị Thu Tâm, sau đó hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.