Dạy tin học cho người mù tại TP HCM

Dạy tin học cho người mù tại TP HCM

Dự án kéo dài trong 1 năm với mục đích đào tạo kỹ năng tin học cho người mù, giúp họ sử dụng máy tính để kết nối mạng toàn cầu, tiếp cận với nguồn tài nguyên thông tin hữu ích của thế giới. Ngoài ra, dự án sẽ góp phần tăng khả năng tìm việc, tự chủ cuộc sống cho người mù bằng cách trang bị cho họ định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ tìm việc.

Mỗi khóa đào tạo được tổ chức trong 3 tháng với 144 giờ học. Sau khóa học, học viên sẽ được tặng “Máy tính 360” chuyên dành cho người khiếm thị.

H.Đào