TP HCM nhận Huân chương Phát triển hạng nhất của Lào

Kể từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác vào năm 2001, TP HCM và Vientiane đã triển khai nhiều dự án thiết thực, thường xuyên trao đổi các đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển. Năm 2015, hai địa phương đã ký kết Biên bản hội đàm về những nội dung hợp tác giai đoạn 2015-2020 và đạt được các kết quả tích cực. Cụ thể, dự án hợp tác hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt đang được triển khai hiệu quả. TP HCM cũng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao; hỗ trợ nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, ngân sách. Về lĩnh vực hợp tác văn hóa - du lịch, hai bên đã tạo thuận lợi để các sở, ngành hỗ trợ nhau xúc tiến du lịch.


Lãnh đạo TP HCM nhận Huân chương Phát triển hạng nhất do Lào trao tặng TP

Lãnh đạo TP HCM nhận Huân chương Phát triển hạng nhất do Lào trao tặng TP

Sau cuộc gặp, ông Sinlavong Khoutphaythoune thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Lào trao tặng Huân chương Phát triển hạng nhất cho TP HCM.

Tin-ảnh: X.Mai