Điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm Sài Gòn

Việc tổ chức lại giao thông được áp dụng từ ngày 22-4, trên các tuyến đường, gồm: Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Yersin và Ký Con.

Cụ thể, giao thông được tổ chức lại như sau:

- Đường Phạm Ngũ Lão, đoạn từ đường Cống Quỳnh đến Nguyễn Thị Nghĩa: Xe 2 bánh được lưu thông 2 chiều xe nhưng ô tô chỉ được 1 chiều, hướng từ đường Cống Quỳnh đến Nguyễn Thị Nghĩa.

- Đối với đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến Yersin, các loại xe chỉ được lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến Yersin.

- Đoạn từ đường Calmette đến Phó Đức Chính, các loại xe cũng chỉ được lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Calmette đến Phó Đức Chính.

Riêng đoạn từ đường Yersin đến Trần Hưng Đạo, cấm các phương tiện lưu thông do rào chắn (trừ xe của người dân sống trong khu dân cư kế bên và xe phục vụ thi công).

- Đường Yersin, đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến Trần Hưng Đạo, các loại xe chỉ được lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Phạm Ngũ Lão đến Trần Hưng Đạo.

- Đối với đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Lê Thị Hồng Gấm, các phương tiện được lưu thông 2 chiều.

- Đường Trần Hưng Đạo, các phương tiện lưu thông 1 chiều, đoạn từ đường Yersin đến Calmette.

- Đường Ký Con, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Lê Thị Hồng Gấm, các loại xe được lưu thông 2 chiều.


Giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành được điều chỉnh để phục vụ thi công nhà ga Bến Thành

Giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành được điều chỉnh để phục vụ thi công nhà ga Bến Thành

- Tại công trường Quách Thị Trang, các loại xe lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Hàm Nghi đến Lê Lai.

- Đường Lê Lai, đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến Nguyễn Thị Nghĩa, các loại xe lưu thông 1 chiều, hướng từ đường Phan Chu Trinh đến Nguyễn Thị Nghĩa.

Riêng đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến Nguyễn Trãi, xe 2 bánh được lưu thông 2 chiều, ô tô lưu thông 1 chiều theo hướng từ Nguyễn Thị Nghĩa đến Nguyễn Trãi.

G.Minh