Đầu độc cây xanh?

Theo ghi nhận, cây dầu lâu năm này có đường kính khoảng 70 cm, phần lá đã héo khô nhưng chưa rụng. Dọc tuyến đường này có hàng chục cây dầu khác vẫn sinh trưởng bình thường.

Đầu độc cây xanh?

Ông Ngô Bá Kính, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý cây xanh số 1 (thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP), cho biết cách đây 10 ngày, nhân viên xí nghiệp đi tuần tra đã phát hiện dấu hiệu bất thường của cây dầu này. Khi đào đất ở sát gốc cây thì phát hiện có mùi hôi nghi là hóa chất. Sau đó, nhân viên đã lập biên bản có sự chứng kiến của UBND phường Tân Định và báo cáo về Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP và Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1; đồng thời, tưới nước rửa gốc cây để giảm bớt nồng độ nhưng nay thấy không cứu nổi; đang chờ khu có hướng xử lý, nếu được cấp phép thì mới có thể đốn hạ và trồng cây mới. Trước mắt sẽ cho mé nhánh khô để bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

Tin-ảnh: S.Đông