Hơn 5 triệu người lao động tham gia học tập

Qua 5 năm thực hiện, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tuyên truyền, vận động và phối hợp tổ chức các lớp học bổ túc văn hóa, bồi dưỡng nhận thức về chính trị, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề nghiệp; các lớp kèm cặp tay nghề, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi nâng bậc thợ cho hơn 5 triệu lượt CNVC-LĐ. Chỉ tính riêng trong năm 2016, có 2,6 triệu lượt đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; trên 1,4 triệu lượt đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ học vấn…

Công nhân thi Bàn tay vàng ngành điện công nghiệp do LĐLĐ TP HCM tổ chức
Công nhân thi Bàn tay vàng ngành điện công nghiệp do LĐLĐ TP HCM tổ chức

Trong thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, trao học bổng, phát động phong trào thi đua “học thành tài” trong CNVC-LĐ…

Tin-ảnh: N.Hà