Chưa đủ thời gian hưởng trợ cấp mất việc

Ông Trần Xuân Hà, giám đốc công ty, trả lời: Đúng như chị Vân phản ánh, hiện công ty chúng tôi đã hoàn tất thủ tục giải thể. Theo quy định của Bộ Luật Lao động, khi công ty chấm dứt HĐLĐ với NLĐ vì lý do kinh tế thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ làm việc thường xuyên tại đơn vị từ 12 tháng trở lên. Trường hợp chị Vân mới làm tại công ty hơn 7 tháng nên chưa đủ điều kiện để được thanh toán tiền trợ cấp mất việc.