Từ năm 2018, đa số lao động nữ bị giảm tỉ lệ lương hưu

Từ năm 2018, đa số lao động nữ bị giảm tỉ lệ lương hưu

Tuy nhiên, theo bà Hiền, việc điều chỉnh này chỉ tác động trực tiếp đến một số nhóm đối tượng chứ không phải tất cả đối tượng hưởng lương hưu từ năm 2018 trở đi đều bị giảm lương hưu. “Trường hợp đủ điều kiện về tuổi đời mà chưa đủ số năm đóng BHXH để đạt tỉ lệ 75% thì khi nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, đa số lao động nữ bị giảm tỉ lệ lương hưu so với hiện hành” - bà Hiền cho biết.

Cũng theo đại diện BHXH Việt Nam, trường hợp người lao động nghỉ hưu nhưng chưa đủ tuổi đời theo quy định sẽ phải giảm trừ tỉ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi (mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi trừ 2%). “Như vậy nếu người lao động nghỉ hưu sớm trước tuổi càng nhiều thì tỉ lệ giảm trừ càng nhiều. Nếu tiếp tục đóng BHXH thêm 1 năm thì tỉ lệ lương hưu cũng tăng tương ứng 2%” - bà Hiền giải thích.

Cũng theo bà Hiền, từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động. “Đây là cách để bảo đảm lương hưu được cải thiện hơn, bù cho việc giảm sút tỉ lệ hưởng lương hưu khi phải tham gia BHXH thêm 5 năm cho cả nam và nữ để đạt tỉ lệ hưởng tối đa là 75%. Do đó, khi mức đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở tổng thu nhập của người lao động càng cao thì lương hưu sẽ cao hơn so với trước năm 2018” - đại diện BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng theo BHXH Việt Nam, từ năm 2018 trở đi vẫn giữ nguyên điều kiện có đủ 20 năm đóng BHXH đối với tất cả các trường hợp. Riêng lao động nữ khi nghỉ việc đã 55 tuổi là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì giữ nguyên điều kiện có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH cũng được nghỉ hưu.

N.Dung