Hỗ trợ công nhân nâng cao trình độ học vấn, tay nghề

Bám sát chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”, trong Tháng Công nhân, các CĐ cơ sở sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” nhằm khuyến khích CNVC-LĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các CĐ cơ sở sẽ vận động doanh nghiệp hỗ trợ chi phí tổ chức ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, cấp chứng nhận tay nghề, bậc thợ cho công nhân, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Góp phần nâng cao trình độ cho người lao động là mục tiêu của Công đoàn SAMCO
Góp phần nâng cao trình độ cho người lao động là mục tiêu của Công đoàn SAMCO

Ngoài ra, CĐ SAMCO sẽ huy động các nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại đơn vị; tiếp tục duy trì có hiệu quả các chương trình “Mái ấm CĐ”, “Trái tim nghĩa tình”.

Tin-ảnh: T.Ngôn