Quận 9 bị buộc giải trình việc xây dựng trụ sở

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa vừa có công văn khẩn gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND các quận – huyện liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa yêu cầu UBND quận 9 báo cáo chi tiết dự án xây dựng nâng cấp trụ sở hành chính quận 9, đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư rà soát sự cần thiết đầu tư dự án nêu trên để tham mưu, đề xuất trình UBND TP tạm dừng hoặc tiếp tục triển khai dự án.

Quận 9 bị buộc giải trình việc xây dựng trụ sở - Ảnh 1.

Công văn chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa vừa gửi các đơn vị

Từ sự việc quận 9, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa chỉ đạo UBND các quận – huyện khi có nhu cầu đầu tư xây dựng khu hành chính phải tập trung nghiên cứu, khuyến khích thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) để thay thế cho đầu tư từ ngân sách nhà nước. UBND các quận – huyện chỉ đề xuất đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung mới khi đáp ứng đầy đủ các quy định tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa cũng giao Sở Tài chính tham mưu, trình UBND TP chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; triển khai thực hiện phương án xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Tin-ảnh: Ph.Anh