Từ năm 2018, không điều chỉnh lương tối thiểu vùng?

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Hiện Việt Nam chưa ban hành Luật về LTT nên việc điều chỉnh mức LTT vùng hằng năm do Hội đồng Tiền lương Quốc gia quyết định. Cho đến thời điểm này, chưa có thông tin nào về việc sẽ ngừng điều chỉnh LTT vùng hằng năm kể từ năm 2018. Do vậy, chưa có cơ sở để nói kể từ năm 2018, Chính phủ sẽ ngưng điều chỉnh mức LTT vùng.

Từ năm 2018, không điều chỉnh lương tối thiểu vùng? - Ảnh 1.