Sân chơi "Giờ thứ 9"

Sân chơi Giờ thứ 9 - Ảnh 1.

Một tiết mục trình diễn trong hội thi

Trước đó, ở vòng sơ kết, hội thi thu hút 95 tiết mục của 25 Công đoàn cơ sở tham gia. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa và hình ảnh người lao động trong thời kỳ mới... Hội thi là hoạt động nằm trong chương trình "Giờ thứ 9" của Tháng Công nhân năm 2017. 

Tin-ảnh: N.Hà